Funkcje serwera Zend Server

Zend Server stanowi kompletny serwer aplikacji PHP pozwalający zarządzać i uruchamiać aplikacje PHP wymagające wysokiej wydajności i bezpieczeństwa w systemach Windows, Linux i IBM. Najważniejsze funkcje serwera Zend Server.

Poprawa niezawodności i bezpieczeństwa aplikacji

Instalacja, konfiguracja i testowanie wielu bibliotek PHP jest niezwykle czasochłonne dla projektantów, testerów i administratorów. Potrzeby szybkich aktualizacji i zmian dodatkowo utrudniają utrzymywanie niezawodnego i bezpiecznego kodu. Klienci Zend Server otrzymują wsparcie techniczne, aktualizacje, łatki bezpieczeństwa.

Zapewnia skuteczne wdrożenia

Podczas wdrażania aplikacji często występują problemy związane z różnymi wersjami PHP używanymi do tworzenia i testowania kodu. Zend Server umożliwia skuteczne wdrażanie aplikacji zapewniając wszystkim uczestnikom projektu te same warunki pracy w każdym etapie projektu.

Wykrywanie problemów „zanim zadzwoni telefon”

Jeśli jakiś element aplikacji nie działa prawidłowo projektant powinien o tym wiedzieć jako pierwszy zanim końcowi użytkownicy sami wykryją problem. Zend Server pozwala w aktywny sposób przewidywać problemy poprzez monitorowanie działania aplikacji takie jak:

 • powolne działanie skryptów
 • błędy w kodzie
 • błędy w wywoływaniu funkcji
 • zbyt duże zużycie pamięci
 • błędy w wywoływanym kodzie Java
 • i więcej więcej

Szybkie wykrywanie problemów dzięki śledzeniu kodu

Szybkie wykrycie problemu szczególnie w środowisku produkcyjnym jest stratą czasu dla programistów i administratorów. Zend Server stosuje koncepcję czarnej skrzynki z samolotów – można nagrywać wykonywane skrypty w środowisku produkcyjnym i testowym, co bardzo pomaga w znalezieniu problemów wydajnościowych czy błędów.

Zwiększenie wydajności aplikacji

Utrzymanie wysokiej jakości interfejs wymaganego w strategicznych aplikacjach nawet przy dużym obciążeniu może być bardzo kosztowne. Zend Server oferuje liczne narzędzia optymalizujące czas odpowiedzi aplikacji i minimalizujące zużycie zasobów:

 • Akcelerator kodu – buforowanie bytecodu bez konieczności zmian w kodzie aplikacji zwiększa wydajność
 • Pełne buforowanie stron – buforowanie stron bez konieczności zmian w kodzie aplikacji
 • Częściowe buforowanie stron – zestaw funkcji pozwalających programistom buforowanie wybranych danych na dysku lub pamięci

Kolejkowanie zadań

Aplikacje internetowe generalnie działają w sposób synchroniczny. Niektóre zadania takie jak długo działające skrypty, czyszczenie bazy danych czy generowanie RSS  lepiej jednak wykonywać w sposób asynchroniczny. Zend Server posiada mechanizm kolejkowania zadań i pozwala na tworzenie, wykonywanie i zarządzanie zadaniami celem optymalizacji działania aplikacji, zmniejszenia obciążeń i „wąskich gardeł” oraz poprawy działania interfejsu użytkownika.

Boost Application Performance

A high-quality user experience is expected from business-critical Web applications, even during peak loads, yet deploying more hardware to increase performance may prove to be costly.  Zend Server provides multiple capabilities for improving application response times and minimizing resource utilization.

 • Code Acceleration – PHP bytecode caching increases performance with no application changes
 • Full page caching – A URL-based HTML output cache that does not require any application changes
 • Partial page caching – A set of functions that allow developers to cache data in shared memory or to disk
Zobacz także: